ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Kontakt

Adresa

Milana Sachsa 2

10 000 Zagreb

Email

kurumovic@hgi-cgs.hr

Tel:

00385 1 6160 810

15 + 2 =