ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Pokusna polja

U sklopu projekta će se na odabranim lokacijama postaviti pokusna polja. Predviđeno je na svakom polju izvesti istraživačku bušotinu, pedološki raskop te postavljanje meteoroloških stanica, lizimetara i soil water samplera, koji će omogućiti kontinuirano opažanje meteoroloških i pedoloških uvjeta. Kod odabira mikrolokacija bilo je važno da se  one nalaze na geološki i pedološki  karakterističnim lokacijama za svako pojedino istraživano područje, kao i da budu na čuvanim terenima. Nakon razmatranja mogućih rješenja odabrane su sljedeće mikrolokacije:

  1. Područje Baranje – Crpilište Livade
  2. Područje Srijema – OPG Papak u Radošu
  3. Područje Vinkovaca – Crpilište Kanovci

Za sve lokacije pokusnih polja ishođene su dopusnice za provođenje istraživanja od vlasnika zemljišta. Kratki elaborat o odabiru lokacija:

Crpilište Livade – najznačajnije crpilište za javnu vodoopskrbu na području Baranje. Smješteno je na rubnom dijelu draga Belog Manastira. Geološki i hidrogeološki predstavlja ga karakteristična građa zatvorenog plitkog vodonosnika pokrivenog prapornom krovinom. Dodatna vrijednost ove lokacije je razina njene istraženosti. Pješčani vodonosnik je hidrogeološki detaljno istražen i zahvaćen većim brojem zdenaca i piezometara. Kako je ovim projektom predviđeno istraživanje hidrogeoloških značajki praporne krovine, razumijevanje cijelog hidrogeološkog kompleksa podići će se na znatno višu razinu. Dodatno, crpilište Livade je ograđeno i čuvano, te se redovito održava, a za potrebe istraživačkih radova na raspolaganju će biti sva potrebna infrastruktura, struja i voda.

OPG Papak, Radoš – u ranim fazama istraživanja nije bilo predviđeno za odabir lokacije pokusnog polja. Prve ideje za lokaciju polja bile su Lovas i bivša ciglana Razvitak u Iloku. Obzirom da lokacija pokusnog polja, zbog opreme koja će se ugraditi, treba biti na čuvanom zemljištu, od lokacije Lovas se odustalo. Lokacija bivše ciglane Razvitak nalazi se u Iloku, na geološki vrlo atraktivnoj lokaciji gdje je na izdancima ustanovljena zanimljiva izmjena dunavskih pijesaka i prapora. Nažalost, vlasnici zemljišta nisu bili zainteresirani za suradnju za znanstvene potrebe, pa se i od te lokacije odustalo. U razgovoru s kolegama iz Komunalija Ilok spomenuta je i lokacija Principovac, u neposrednoj blizini vodospreme. Tijekom hidrogeološkog i geološkog kartiranja ekipa u sastavu Urumović, Pavičić, Pola pri pregledu surduka u okolici sela Radoš naišla je na vinograd u kojem je postavljena termovizijska kamera za čuvanje granice. Lokacija je hidrogeološki jako zanimljiva jer je relativno visoko na prapornom ravnjaku, praktički već na obroncima Fruške gore. U razgovoru s vlasnikom vinograda, g. Mladenom Papkom dipl. ing. agr., doznali smo da se radi o najistočnijem vinogorju u RH. G Papak je izrazio veliko zanimanje za naše istraživanje i ponudio nam da u neposrednoj blizini njegovog objekta smjestimo pokusno polje, a dodatnu razinu sigurnosti jamči i prije spomenuta kamera.

Crpilište Kanovci, Vinkovci – uvid u svu postojeću dokumentaciju o hidrogeološkim značajkama područja Vinkovaca dobili smo u arhivi Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. Kolegica dr. sc. Jasna Kopić, dipl. ing geol. pokazala je veliko zanimanje za ovo istraživanje i puno nam je pomogla kod nabave desetaka elaborata iz arhive Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. U razgovoru s kolegicom Kopić kristalizirala se lokacija Kanovci. Crpilište se nalazi uz Bosut, u samome gradu. Svi su zdenci, u skladu s Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite crpilišta, ograđeni kvalitetnom žičanom ogradom i pod stalnim su nadzorom. Kako zdenci trenutno nisu u uporabi, dozvoljeno nam je raditi istraživačke radove unutar prve zone zaštite. Dodatna emotivna vrijednost ove lokacije je da je voditelj projekta tijekom 2008. radio na bušenju zdenaca na Kanovcima.