ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Meteorološke stanice

Tijekom studenog su na lokacijama pokusnih polja postavljene meteorološke stanice PINOVA, sa telemetrijskim sustavom dojave. Stanice prate temperaturu zraka i tla, vlažnost tla na tri dubine i ostale manje važne podatke. Kod postavljanja su nam pomogli i stručnjaci iz PINOVE. Stanice šalju podatke na cloud i u svakom trenutku pametnim telefonim ili na računalu možemo dobiti uvid u trenutno stanje i u arhivu podataka.