ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Istražno bušenje

Programom istraživanja za potrebe projekta ISSAH predviđena je izvedba tri (3) istražno piezometarske bušotine pojedinačne dubine bušenja do 25m (Beli Manastir – vodocrpilište Livade i Vinkovci – vodocrpilište Kanovci) i 75m (Radoš, Ilok – OPG Papak).

LOKACIJE ISTRAŽNIH BUŠOTINA

Koordinate kao i katastarska čestica te katastarska općina pojedine istražno piezometarske bušotine prikazane su u tablici, a na slikama je prikazano  pojedino područje istraživanja s označenom lokacijom pripadajuće istražno piezometarske bušotine.

Tablica 1 Koordinate izvedenih istraživačkih bušotina (HTRS96/TM)

OBJEKT x y z kč.br. k.o.
IPBK-1 679074,11 5017961,75 82,14 5950/6 Vinkovci II
IPBL-1 663961,25 5070839,28 84,62 2856 Beli Manastir
IPBR-1 729123,38 5009362,65 202,34 7833 Ilok

Istražno piezometarska bušotina IPBK-1 nalazi se unutar I. zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Kanovci na k.č.br.: 5950/6, k.o. Vinkovci II. (slika 3.1).

Slika  1 Šire područje istraživanja – vodocrpilište Kanovci IPBK-1

 

Istražno piezometarska bušotina IPBL-1 nalazi se unutar I. zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Livade na k.č.br.: 2856, k.o. Beli Manastir. (slika 19).

Slika  2 Šire područje istraživanja – vodocrpilište Livade IPBL-1

 

Istražno piezometarska bušotina IPBR-1 nalazi se unutar u selu Radoš točnije privatnom posjedu OPG Papak na k.č.br.: 7833, k.o. Ilok.

Slika  3 Šire područje istraživanja – Radoš, OPG Papak IPBR-1