ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Istraživanja

GEOLOGIJA

HIDROGEOLOGIJA

PEDOLOGIJA

INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA