ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Istraživački tim:

  • HGI

Dr.sc. Kosta Urumović – voditelj projekta

Dr. sc. Staša Borović – stručnjak za hidrogeologiju

Dr. sc. Jasmina Lukač Reberski – stručnjak za hidrokemiju

Dr. sc. Marco Pola – stručnjak za hidrogeološko modeliranje

Jasmina Martinčević Lazar, dpl.ing.geol. – stručnjak za mineralogiju

 

  • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr.sc. Vedran Rubinić – stručnjak za pedologiju

dr. sc. Marina Bubalo Kovačić – stručnjak za melioracije

 

  • Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr.sc. Ivica Pavičić – stručnjak za geologiju

  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Dr.sc. Tamara Brleković – stručnjak za hidrogeološko modeliranje