ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Hidrogeološko i geološko kartiranje

Nastavljamo s hidrogeološkim kartiranjem, geološkim kartiranje i pomalo se upoznajemo s praporom. Prapor je materijal zaista fascinantnih značajki, i tu prvenstveno mislimo na hidrogeološke i inženjerskogeološke značajke. Za dojam je dovoljno provozati se cestom od Kneževih vinograda do batine ili od Vukovara do Iloka. Kopani podrumi su stabilni i suhi, drže stalnu temperaturu i idealni su za pohranu. S druge strane, hidrogeološke značajke prapora su ključne za poljoprivredu (poglavito uzgoj vinove loze, ali i drugih kultura). Također, kao krovina vodonosnih slojeva omogućuju kvalitetno napajanje vodonosnika, dok istovremeno djeluju kao zaštitni filtracijski sloj.